Naše  služby

       

             SILNOPROUDÉ                        ELEKTROINSTALACE 

S příslušným technickým vybavením, kvalifikovanými a   spolehlivými pracovníky provádíme elektro montáže.

Rozvody NN, uzemnění a hromosvody, montáž, servis, údržbu el. zařízení a dodávky rozvaděčů.             

Revize:                              

Provádíme pravidelné revize elektroinstalace a hromosvodů v rodinných domech, komerčních objektech, bytech a nebytových prostorách. Máme veškeré oprávnění  a osvědčení k činnosti montáže, opravy, revize a zkoušky dle platných  předpisů TIČR.  

               

                  KAMEROVÉ                    SYSTÉMY

Kamerové systémy CCTV patří k modernímu způsobu zabezpečení majetku a osob. Doporučujeme instalaci těchto systému všude tam, kde je zapotřebí monitorovat prostory, provozovny firem a jiné místa pro případ řešení sporných situací. Našim zákazníkům navrhujeme a dodáváme kamerové systémy dle požadavků a potřeb s důrazem na efektivitu technického řešení. Moderní kamerové systémy umožňují prohlížení a dohled pomocí internetu nebo mobilního telefonu.  

       

         ZABEZPEČOVACÍ           SYSTÉMY

EZS - elektrická zabezpečovací signalizace

Provádíme montáže proškoleným a certifikovaným personálem od renomovaných výrobců k ochraně soukromých i komerčních objektů s možností napojení na pult centrální služby /PCO/. Možnost vzdálené kontroly a manipulace s EZS pomocí internetu nebo mobilního telefonu. V daných systémech lze také napojit domácí automatizaci pro pohodlné ovládání domu pomocí mobilní aplikace. 

               

                SATELITNÍ                  SYSTÉMY

Provádíme montáž satelitních a televizních antén. Zhotovení rozvodů televizního signálu pro DVB-T příjem. Zajišťujeme komplexní dodávku od kabeláže po montáž stožáru pro rodinné domy a komerční objekty. Provádíme zaměření signálu  a dodáváme koncové zařízení pro příjem DVB-T a DVB-S.

Provádíme likvidaci starých antén a stožáru, které díky svému špatnému technickému stavu ohrožují bezpečnost v okolí budov.

Copyright  © 2017  LucomTECH